Voda sa kostajničkog izvora “Johe” nije za piće

0
1245

Prema upravo potvrđenim informacijama voda na popularnom kostajničkom izvoru pitke vode “Johe” NIJE ZA PIĆE jer sadrži bakterije fekalnog porijekla. Ispitivanje vode za piće izvršeno je u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće na Institutu za javno zdravstvo u Banja Luci.

U oba uzorka vode sa izvora “Johe”, koja su dostavljena na Institutu za javno zdravstvo u Banja Luci i koja su potom analizirana na mikrobiološku ispravnost, evidentirane su bakterije fekalnog porijekla.