Projekti zaštite od poplava idu planiranom dinamikom

0
292

Delegacija Evropske investicione banke posjetila je Javnu ustanovu “Vode Srpske” gdje je održan radni sastanak o rezultatima realizacije projekta “Hitne pomoći i zaštite od poplava u Republici Srpskoj” koji se finansira iz kreditnih sredstava EIB u ukupnom iznosu od 55 miliona evra. Dio ovog projekta odnosi se i na regulaciju korita rijeke Tavije u Kostajnici.

Sastanku je prisustvovao i pomoćnik ministra za vodoprivredu u Vladi RS Čedomir Stojanović.

U okviru ovog projekta do sada je uspješno završeno više mjera u svim dijelovima Republike Srpske, a trenutno je u toku realizacija nekoliko značajnih projekata koji će doprinijeti boljoj zaštiti od poplava. Najveći projekat koji se finansira od sredstava EIB-a a čija je realizacija u toku jeste rekonstrukcija pumpnih stanica pored rijeke Save u vrijednosti oko 18 miliona konvertibilnih maraka.
U toku su i radovi na nadvišenju Savskog nasipa u Kozarskoj Dubici, regulacija korita rijeke Drinjače u Šekovićima, regulacija korita rijeke Tavije u Kostajnici i Velike Usore u Tesliću i druge mjere. Za narednu godinu najavljen je početak radova na još nekim važnim projektima koje finansira EIB, među kojima je i uređenje kanalske mreže u Semberiji.
Na sastanku u Bijeljini razmotrene su i mogućnosti buduće saradnje sa Evropskom investicionom bankom na novim projektima zaštite od poplava u Republici Srpskoj.
Bijeljina.org