Ekonomija

Što se vlasničke srukture tiče, u opštini Kostajnica prevlađuju privatna preduzeća, te da je najviše zaposlenih upravo u privatnim preduzećima i to najveći dio u mikro preduzećima, koja, prema klasifikaciji, imaju do 9 zaposlenih radnika. Od industrijskih djelatnosti razvijeni su kapaciteti u drvprerađivačkoj, tekstilnoj i metaloprerađivačkoj industriji i koja su izvozno orjentisana. Najzastupljenija je drvoprerađivačka djelatnost. Ovdje se izdvajaju dvije firme koje zapošljavaju preko 50 radnika i najveći dio svoje proizvodnje plasiraju na inostrana tržišta. „Foresta“ DOO se bavi proizvodnjom furnira i zvozi na tržišta Španije, Italije, Austrije, Njemačke i Hrvatske. „Jošne“ DOO proizvodi drvne elemente, izvozi u Njemačku i Italiju. Uz ova dva veća preduzeća postoji veliki broj zanatskih radnji koje se bave proizvodnjom drvene stolarije.

sanaDruga najzastupljenija djelatnost je tekstilna industrija, sa dva preduzeća „Sana Linea“ koja, izvozi u Njemačku, Sloveniju i Hrvatsku; i „Tekstil Stanić“ – Makriteks, a izvozi na tržišta Njemačke i Italije. U metalnoj industriji posluje jedno preduzeće „Proterm“ (nekadašni Famok) koje, a izvozi na tržišta Austrije, Češke, Slovačke, Italije, Srbije i Crne Gore.

Pet najvećih privatnih preduzeća zapošljavaju oko 700 radnika. Njihov izvoz ukupno iznosi oko 24 miliona KM, tako da ta privatna preduzeća najviše učestvuju u ukupnom prihodu.

Kada se izuzme javni sektor (državna uprava, obrazovanje, zdravstvo, itd.), prerađivačka industrija je, dakle, dominantan privredni sektor, kako u pogledu zapošljavanja, tako i u pogledu finansijskih pokazatelja. Ostali sektori bitno zaostaju.

Od ukupnog broja privrednih subjekata, preduzetničke radnje čine preko tri četvrtine, a zapošljavaju nešto više od jedne četvrtine od ukupnog broja zaposlenih. Kao što kod preduzeća dominira industrija, kod privatnih radnji dominira trgovina. Prosječne mjesečne plate u preduzetničkim radnjama su niske i ne obezbjeđuju pokrivanje ni minimalnih životnih troškova zaposlenih.

Na području opštine je razvijena trgovačka i ugostiteljska djelatnost koje bilježe stalan rast dok je kod drugih djelatnosti od 2009. godine zabilježen pad obima proizvodnje, smanjen ukupan prihod preduzeća, te stagnacija preduzetničkih radnji.